Beddingerne skaber liv og job

 

Af Nis Olsen

 

Aktive beddinger er med til at skabe liv i enhver havn. 

 

                                            I Holbæk har vi to af slagsen: Lille Bedding i det nordøstlige hjørne af den gamle

                                            fiskerihavn kan tage både op til 20 tons. Store Bedding på den nordlige side af molen,

                                            mellem de røde værftsbygninger og Blegstrædehagen, kan tage skibe op til 120 tons.

 

                                            Her er der livlig aktivitet med mindre både og større skibe, som tages op af vandet til

                                            reparationer og maling af bund og skrog. Især om foråret og forsommeren er der trængsel

                                            på beddingerne, fordi både træskibene, lokale færger af stål samt lystbåde af glasfiber

                                            gerne vil være nymalede og klar til sommerens sejladser.

 

                                            I alt servicerer de to beddinger mellem 30 og 45 både om året, blandt andet har 
                                            Nationalmuseets galease fra 1906 ANNA MØLLER og Nationalmuseets slup RUTH fra 1854 fundet vej til beddingerne i Holbæk sammen med de lokale charterskibe HJALM og turbåden EMMA samt husbåde fra andre havne.

 

Antallet af lystbåde stiger i Isefjorden, dermed kommer der også
flere af dem på bedding i dag end for en generation eller to siden.
Dengang var det de hvidmalede fiskekuttere af træ, som fyldte

op på den lille bedding, mens det var større, sortmalede
skonnerter, som brugte den store bedding, afvekslende
med de karakteristiske blågrå fartøjer fra marinen

og marinehjemmeværnet. 

 

Fra vand til land 

 

                          Hver bedding er bygget som en slags jernbanespor, der går skråt ud i vandet. På hvert spor kan

                          der køre en vogn, som sendes ud i vandet, ned under overfladen. Så kan en båd eller et skib sejle

                          hen oven på vognen. Ved hjælp af en tyk stålwire og et stort elektrisk spil inde på land bliver vogn

                          med påhængende skib så halet op af vandet.

 

                          Derefter begynder arbejde med at trykspule skibsbunden for at fjerne alger og muslinger, som har 

                          sat sig fast under vandlinjen. Så skal skibsbunden tørre lidt, inden eventuelle reparationer i form af

                          udskiftning af planker kan begynde. Til slut males hele skibsbunden – og skibet er klar til at blive kørt

                          ud i vandet igen og sejle lystigt videre det næste års tid.

 

Frivillige reddede beddingerne

 

Beddingerne var oprindeligt drevet af Holbæk Skibsværft. Da Skibsværftet lukkede i 2007, var beddingerne nær røget med. Heldigvis lykkedes det en gruppe lokale ildsjæle at redde beddingerne fra ophugning – bogstaveligt talt få timer, inden skærebrænderne gik igang.

 

Det betød, at den maritime stemning på havnen, hvor arbejdet omkring skibene er så vigtig en del, blev bevaret. De gamle træskibe kan fortsat komme på bedding i Holbæk og er ikke nødt til at forlade byen for at blive set efter og holdt ved lige. Det er helt afgørende for, at de smukke levende eksempler på Holbæks

sejlende storhedstid inden for fiskeri og fragtsejlads fortsat kan leve side om side med

de skrigende måger og fjordens bølgeskvulp.

  

Maskinerne kører derudaf 

 

I dag er det en forening af frivillige, som driver de to beddinger – efter aftale med Holbæk Kommune, som ejer området. Dermed er generationers traditioner på havnen reddet, og der holdes liv i lokale arbejdspladser inden for træskibsarbejde, motorreparationer og elarbejde.

 

Med støtte fra Holbæk Kommune og fondsmidler blev der i 2015 bygget en reparationshal ved Store Bedding, hvor der er store maskiner som båndsav, tykkelseshøvl og afretterhøvl til brug for at tilpasse planker til træskibe. Der er også plads til at tage joller og lidt større fartøjer indendørs til reparationer, for eksempel i vinterhalvåret.

 

Beddingerne kan således også i fremtiden være til glæde for havnens mange besøgende, turister udefra, Holbæks borgere og træskibsfolket samt alle de andre sejlere, som trækker deres både på land hvert år i Holbæk for nødvendig vedligeholdelse.


Holbæk Gl. Havns Beddinger - Havnevej 7 B - 4300 Holbæk - CVR. nr. 34 65 26 43