Renovering af store bedding 2020 - Eftersyn af rullebanen
Fase 1: Afmontering af rullebanen

Klik på et billede for at den større.


Efter et eftersyn af rullebanen på den store bedding måtte vi lave en stører renovering, således at beddingsvågn kunne køre rigtigt igen og kan tage både op uden problemer.


Vi startede med at lægge klodser under beddingsvågn, så rullebanen kunne trækkes ud. Det foregik med en kran og den blev derefter flyttet til Bo Westerberg, vores lokal smed, som er tilknyttet HGHB og også er en af vores sponsorer. Han har lagt værksted til for at vi kunne renovere rullebanen.


Nedunder ser i billeder at vi er gået i gang med at friskærer alle rullerne fra de første

2 sektionen af rullebanen.


Rullebanen består af 8 sektioner, men der kan kun være 2 ind i hallen.

Samtidig at rullerne skæres fri indeni vangerne, så bliver akselerne på ydersiden af vangerne også slibes væk, som kan ses i billedet øverst.


Når rullerne er skåret fri, så tages de ude og lægges til side, som I kan se her forneden.

De næste 5 billeder viser at efter rullerne og svejsningerne er fjernet, så bliver resten af akselerne slået ud af vangerne, så vangerne kan genbruges .

Vangerne køres ude og de næste

2 sektioner af rullebanen kan køres ind.


Så starter processen forfra og dette gentages på alle 8 vanger.

Fase 2: Fremstilling af emnerør, bøsninger og aksler


Samtidig med at 2 mand er i gang med vangerne, er vi begyndt at skære emnerør,

nye bøsninger og aksler op i de længder de skal være til videre forarbejdning,

som kan ses på de næste 3 billeder.

Til højre vises at der nu skal bores huler til smørkanal fra begge ender i akselen og gevind til smøre nibler.

På de 3 billeder forneden er de i gang med at skærpe de nye ruller  i enderne inden påsvejsning af skiver på enden.

Så er næsten alle ruller færdige til montering, som kan ses på de 2 billeder her til højre.

Når man går i gang med et projekt, hvor der ikke findes værkstøj til det man skal lave, så er man nødt til selv at opfinde på noget.


Til venstre kan I se det værktøj de selv opfandt, lavede og brugte, således at alle dele kom til at passe sammen.

Fase 3: Montering af rullerne på vangerne


Vangerne er kommet ind på bukken og ruller bliver lagt på plads igen og en sidste svejsning på akselerne.
I alt 12 ruller på hver vange.
I alt 8 vanger = 96 ruller.

Nu er alle 8 sæt vanger færdige og til slut sættes de smørenibler i og så trykkes der fedt i dem alle.

Så lige en allersidste tjek, om der ikke er noget blevet glemt.


Alt gammelt, der ikke kan bruges er samlet og skal til skråthandleren.Så blev der bestilt vognmand til at transportere rullebanene til Holbæk, hvor de blev lagt tilbage på beddingsvognen. Klar til brug! Den første båd der kom op var Hjalm.


Vi siger igen stor tak til vores sponsor Bo Westerberg for at benytte hans værksted.
Også en kæmpe tak til 'mandags-sjakket', Richard, Jens, John Clausen,
Knud, John og Jan, som trak det tunge læs og fik vognen gjort klar til sæson 2020.