Nyhedsbrev  fra Beddingsforeningen November 2020


Kære medlemmer,

situationen er jo usædvanlig, derfor orienterer vi lidt om aktiviteterne i dette nyhedsbrev.
Vi udskyder generalforsamlingen indtil foråret 2021 pgaf coronaen. Det betyder, at den bestyrelse
fortsætter indtil da.

Vi har lyspunkt, kommunalbestyrelsen har godkendt, at beddingsforeningen får forlænget aftalen i 10 år.
vi forventer, at den løber frem til 2031, men vi har endnu ikke set aftalen til underskrift.

På beddingen har vi i foråret udskiftet bøsninger og ruller på undervognen. Der fik vi venligst lov at låne
Bos værksted til at skille der gamle ad og fremstille de nye ruller, der var tæt på 100! Det siger vi stor tak
til Bo for at låne værkstedet. Også en kæmpe tak til 'mandags-sjakket', Richard, Jens, John Clausen,
Knud, John og Jan, som trak det tunge læs og fik vognen gjort klar til sæson 2020.

Galeasen HAWILA er kommet på bedding i denne måned, det er et af de største skibe, vi har haft oppe,
hun vejer i omegnen af 100 tons. Og hun bliver stående vinteren over, mens det vrimler med folk på
projektet, hvor der skal skiftes en del bord. Til foråret skal hun i vandet igen og fortsætte restaureringen,
blandt andet med nyt dæk.

Coronaen betyder også, at julearrangementet i år er aflyst. Glædelig jul alligevel!

Vi vender tilbage, når situationen ændrer sig.

Med venlig hilsen
Jan, John og Nis